Norsk Industri

Innhold

Streikevarsel for mange bedrifter

Aktuelt, Nyhet, Tariffoppgjøret

Publisert

LO/YS har varslet plassfratredelse for omlag 35 000 arbeidstakere. Mange bedrifter blir rammet av en eventuell storstreik. Her finner du oversikten som viser om din bedrift kan rammes av streik fra 8. april.

Alle bedrifter som kan bli rammet av streik vil i løpet av kort tid få tilsendt informasjon fra NHO om antall organiserte i bedriften. Dersom antallet ikke stemmer med bedriftens egen oversikt, anbefaler vi bedriften å forsøke og avklare dette med de lokale tillitsvalgte. Ved stort avvik eller manglende avklaring, ta kontakt (se kontaktinfo under).

> LOs streikeuttak

> YSs streikeuttak

Dispensasjon

Hvis din bedrift ved en eventuell streik har tvingende behov for å disponere ansatte som er organisert, er det mulig å søke om dispensasjon fra streik. Vilkåret er at disponeringen er nødvendig for å unngå fare for liv og helse eller betydelig skade.

Dispensasjonssøknader vil bli behandlet først når konflikten er et faktum. Følgende informasjon må være med i bedriftens søknad:

  • Bedriftsnummeret det søkes dispensasjon for
  • Antall organiserte det er behov for å benytte
  • Hva slags oppgaver det er behov for å utføre
  • Hvorfor det er fare for betydelig materiell skade eller fare for liv og helse hvis oppgavene ikke blir utført

Begrunnet dispensasjonssøknad sendes til dispensasjon@nho.no.

Øvrige henvendelser kan rettes til vår advokatvakt.
Telefon: 23 08 88 88
Epost: advokat@norskindustri.no

Mer informasjon

Mer informasjon om tariffoppgjøret finner du på NHOs nettsider.