Norsk Industri

Innhold

Store Norske Spitsbergen Grubekompani

Aktuelt, Tariffoppgjøret

Publisert

Tariffoppgjøret 2016 for overenskomsten Store Norsk Spitsbergen Grubekompani AS er i havn. Streikefaren er avblåst, etter at Norsk Industri/NHO påpekte overfor Norsk Arbeidsmandsforbund/LO at arbeidstakersiden er bundet av aksessorisk fredsplikt og derfor mangler streikerett.

Norsk Industri og Arbeidsmandsforbundet startet tarifforhandlingene for 2016-oppgjøret i Longyearbyen 13.-14. oktober 2016. Partene kom til enighet på alle punkter, med unntak av overenskomstens omfangsbestemmelse. Arbeidsmandsforbundet krevde en utvidelse av omfangsbestemmelsen, fra kulldrift til bergverksdrift. Forhandlingene om omfangsbestemmelsen fortsatte i november og januar, men partene lykkes ikke i å komme til enighet. Etter brudd i forhandlingene 16. januar ble Riksmekler varslet og Arbeidsmandsforbundet varslet plassoppsigelse.

Norsk Industri påpekte at Arbeidsmandsforbundet er bundet av aksessorisk fredsplikt, som innebærer at det ikke er anledning til å streike for et krav om utvidelse av overenskomstens virkeområde. Bakgrunnen for aksessorisk fredsplikt er at partene allerede er bundet av en generell bransjeoverenskomst for bergverksvirksomhet, som også gjelder for Svalbard. Tariffavtalesystemet mellom NHO og LO er basert på at det ikke skal være dublerende avtaler. En utvidelse av overenskomsten for Store Norske Spitsbergen Grubekompani AS vil derfor måtte skje gjennom en tilsvarende begrensning av bergindustrioverenskomsten, hvilket det ikke er adgang til i tariffperioden.

- Det er gledelig at streikefaren er over og at partene er enige om tariffoppgjøret 2016 for overenskomsten Store Norske Spitsbergen Grubekompani AS, sier forhandlingsleder Vibeke Lærum i Norsk Industri.