Samling for alle forhandlingsutvalg i Norsk Industri

Aktuelt, Nyhet, Tariffoppgjøret

Publisert

Digitalt møte

Historisk møte med alle forhandlingsutvalgene i Norsk Industri 22. juni 2021. Foto: Norsk Industri

22. juni avholdt Norsk Industri for første gang en samling for alle forhandlingsutvalgene som forhandler de ulike overenskomstene i et lønnsoppgjør.

Over 60 deltakere deltok på det digitale møtet, en nyttig og effektiv plattform.

Tema for møtet var mellomoppgjøret 2021 og forberedelse til temaer som er kan bli aktuelle i forbindelse med neste års hovedoppgjør. Neste møte for utvalgene er satt til høsten 2021.

> Her finner du en oversikt over alle Norsk Industris overenskomster