Norsk Industri

Innhold

Resultat av mekling på reise, kost og losji (RKL)

Aktuelt, Nyhet, Tariffoppgjøret

Publisert

Tariffoppgjøret 2018 ble gjennomført som et samordnet oppgjør, der revisjon av AFP-ordningen, krav knyttet til OTP og økt kjøpekraft var de sentrale temaene. I tillegg krevde Fellesforbundet forhandlinger om RKL, blant annet i lys av pågående ESA-sak.

Når det gjelder Industrioverenskomsten VO-delen kapittel 8, kan resultatet etter meklingen oppsummeres i følgende hovedpunkter:

  • Kapittel 8 endres, slik at det blir tydeligere hvem som har krav på RKL og når disse rettighetene inntreffer.
  • Det innføres nye bestemmelser om tre ulike former for ansettelse; bedriftsansettelse, arbeid med fast arbeidssted og reisende personell.
  • Arbeidsgiver må avklare utgangspunktet for dekningen av reisekostnader i arbeidsavtalene
  • Endringene trer ikke i kraft før 1. november 2018. Fellesforbundet og Norsk Industri skal i tiden frem til 1. november 2018 utarbeide en ny felles veileder om hvordan de nye bestemmelsene skal forstås.

For spørsmål knyttet til Industrioverenskomsten, VO-delen kapittel 8, ta kontakt med Norsk Industri på advokat@norskindustri.no eller 23 08 88 88.

> Mer om tariffoppgjøret