Partene enige – storstreik avverget

Publisert

Adm. dir. Ole Erik Almlid i NHO, riksmekler Mats Wilhelm Ruland og LO-leder Hans Christian Gabrielsen møter pressen etter at mellomoppgjøret 2019 var i havn. Foto: Tale Jordbrekke / NHO

Adm. dir. Ole Erik Almlid i NHO, riksmekler Mats Wilhelm Ruland og LO-leder Hans Christian Gabrielsen møter pressen etter at mellomoppgjøret 2019 var i havn. Foto: Tale Jordbrekke / NHO.

15 timer på overtid ble NHO og LO/YS enige i årets tariffoppgjør. Partene ble enige om en ramme på 3,2 prosent.

- I en tid med stor usikkerhet ute, har det vært viktig for oss å gjøre det vi kan for å styrke konkurranseevnen til våre bedrifter her hjemme. Det har vi nå klart, sier NHO-sjef Ole Erik Almlid.

- Dette var svært krevende forhandlinger. Oppgjøret endte i overkant av hva jeg hadde sett for meg. Arbeidsgiversidens utgangspunkt var som kjent å få til et oppgjør som skulle styrke konkurransekraften i norsk industri og næringsliv. Med de tillegg som nå gis, ser det ut til at vi klarer å styrke konkurransekraften, men med mindre margin enn jeg hadde sett for meg, sier adm. dir. Stein Lier-Hansen i Norsk Industri.

Forhandlingene har i hovedsak dreid seg om to forhold: et generelt lønnstillegg og et eget lavlønnstillegg.

Partene er enige om et generelt tillegg på 2,50 kroner og i tillegg et lavlønnstillegg på 2 kroner. Det er den samlede kostnadsveksten som er avgjørende for hvorvidt det er rom for lokale tillegg.

> Les mer her (nho.no)

Riksmeklerens møtebok: