Norsk Industri

Innhold

Partene enige - storstreik avverget

Aktuelt, Nyhet, Tariffoppgjøret

Publisert

15 timer på overtid ble NHO og LO/YS enige i årets tariffoppgjør.

Partene ble sittende 15 timer på overtid hos Riksmekleren, og klarte til slutt å finne en løsning på de kompliserte spørsmålene som lå på meklerens bord.

- En streik hadde vært et nederlag for alle berørte, og jeg er lettet over at vi klarte å finne en løsning. Begge parter har måttet gi for å komme til enighet. Utgangspunktet før meklingen var svært vanskelig, men vi har fått løsninger på kompliserte spørsmål som AFP og reise, kost og losji, sier NHO-sjef Kristin Skogen Lund.

Enighet også om reise, kost og losji

Fellesforbundet og Norsk Industri har i årets samordnede lønnsoppgjør forhandlet om reise, kost og losji, (RKL). Dette temaet var på forhånd antatt å bli ett av de aller vanskeligste i oppgjøret.

På ettermiddagen søndag 8. april lyktes det, ved Riksmeklerens hjelp, å finne en felles forståelse av hvordan RKL skal håndteres.

- Det var svært tøffe forhandlinger som krevde mye av begge parter. Nå ligger det til rette for å få et regelverk som sikrer at begge siders behov er ivaretatt på en tilfredsstillende måte, sier Stein Lier-Hansen, adm. dir. i Norsk Industri.

> Mer om RKL

> Les mer om resultatet hos NHO

> Kontaktinfo