Norsk Industri

Innhold

Nyttig felleskonferanse om de nye RKL-reglene

Aktuelt, Nyhet, Lønn og tariff, Tariffoppgjøret

Publisert

Rundt hundre representanter deltok da Fellesforbundet og Norsk Industri arrangerte konferanse om de nye reglene i Industrioverenskomsten om RKL (reise, kost og losji) på Gardermoen 4. juni.

Som kjent ble Norsk Industri og Fellesforbundet i tariffrevisjonen 2018, enige om nye bestemmelser angående vilkår knyttet til reiseoppdrag og ansettelsesforhold for ansatte som er omfattet av Industrioverenskomsten/VO-delen.

Både direktør i Norsk Industri, Stein Lier-Hansen, og leder i Fellesforbundet, Jørn Eggum, understreket at konferansen var et ledd i arbeidet med å sikre at de nye reglene praktiseres fra 1. november 2018.  Begge viste til at det hadde vært en lang, og til tider vanskelig prosess, som førte frem til resultatet.

For å forebygge tvistesaker ble de lokale parter oppfordret til å gjennomgå bedriftens praksis, og til å sende inn forslag til hva som bør belyses i veilederen som de sentrale parter har avtalt at de skal utarbeide.

Under runden med innlegg fra salen ble det pekt på flere punkter i regelverket som bør avklares i veilederen.

Eggum viste til sakene som har vært behandlet i  arbeidsretten de siste årene på grunn av uklarheter i regelverket når det gjelder reise, kost og losji.  - Dette  viser hvor viktig partssamarbeidet er, sa Lier-Hansen og viste til at man også har avtalt oppfølging av de nye reglene på øverste nivå mellom organisasjonene.

> Les mer hos Fellesforbundet