Nye TBU-tall: lønnsoppgjøret må forbedre industriens konkurranseevne

Publisert

Administrerende direktør Stein Lier-Hansen i Norsk Industri. Foto: Norsk Industri

Administrerende direktør Stein Lier-Hansen i Norsk Industri. Foto: Norsk Industri.

Teknisk Beregningsutvalg (TBU) anslår foreløpig 2,6 prosent inflasjon i inneværende år, noe som får konsekvenser for årets lønnsoppgjør. 10. mars får vi endelig prognose på inflasjon som partene skal legge til grunn i årets lønnsoppgjør. Neste uke tas realitetsbeslutning om årets oppgjør blir forbundsvist.

Årslønnsveksten i industrien i fjor var 3,0 prosent, fordelt med 3 ¼% på industrifunksjonærene og 2 ¾% på industriarbeidere. Tallene er trukket opp av bonus og uregelmessige tillegg.

Rammen i fjor var 2,7 prosent, og de store forhandlingsområdene har landet noe ulikt i et helt spesielt pandemiår.

TBU dokumenterer at den totale årslønnsveksten i de store forhandlingsområdene i perioden 2014-2021 har vært noenlunde lik, noe som også er hovedpoenget med frontfagsmodellen.

Akkumulert årslønnsvekst 2014—2021. Prosent. Kilde: TBU.

– Hvis beslutningen neste uke blir at årets lønnsoppgjør blir forbundsvist, så er vi klare. Målet for frontfagsforhandlingene er å se om vi kan forene partenes respektive ønsker om henholdvis å forbedre industriens konkurranseevne og oppnå reallønnsvekst, sier Stein Lier-Hansen, administrerende direktør i Norsk Industri.

> Les mer her (regjeringen.no)

> Les også: Lønnsoppgjøret: Lønnsveksten i industrien som forventet (nho.no)