Mellomoppgjøret 2021 vedtatt

Aktuelt, Nyhet, Tariffoppgjøret

Publisert

Mellomoppgjøret 2021 er nå vedtatt. Det skal gjennomføres tilpasningsforhandlinger på enkelte av overenskomstene Norsk Industri er part i.

> Se hvilke overenskomster dette gjelder

Vi anbefaler bedrifter som er bundet av overenskomster med tilpasningsforhandlinger å vente med å gjennomføre lokale forhandlinger til tilpasningsforhandlingene er gjennomført.

Tilpasningsforhandlingene på blant annet Industrioverenskomsten VO-delen er gjennomført, resultatet finner du her. Lokale lønnsforhandlinger for bedrifter bundet av Industrioverenskomsten VO kan derfor starte.

  • Kontaktinfo ved tariffoppgjør

Forhandlingskalender 2021

Her finner du en oversikt over datoer for tilpasningforhandlinger for de ulike overenskomstene. Oversikten oppdateres fortløpende.