Mellomoppgjøret 2021 vedtatt

Aktuelt, Nyhet, Tariffoppgjøret

Publisert

Mellomoppgjøret 2021 er nå vedtatt. Det skal gjennomføres tilpasningsforhandlinger på enkelte av overenskomstene Norsk Industri er part i.

 

Vi anbefaler bedrifter som er bundet av overenskomster med tilpasningsforhandlinger å vente med å gjennomføre lokale forhandlinger til tilpasningsforhandlingene er gjennomført.

Tilpasningsforhandlingene på blant annet Industrioverenskomsten VO-delen er gjennomført, resultatet finner du her. Lokale lønnsforhandlinger for bedrifter bundet av Industrioverenskomsten VO kan derfor starte.

  • Kontaktinfo ved tariffoppgjør

Forhandlingskalender 2021

Her finner du en oversikt over datoer for tilpasningforhandlinger for de ulike overenskomstene. Oversikten oppdateres fortløpende.