Norsk Industri

Innhold

Meklingen pågår

Aktuelt, Nyhet, Tariffoppgjøret

Publisert

Riksmekler Mats Ruland innledet 4. august den frivillige meklingen i frontfagoppgjøret mellom Fellesforbundet og Norsk Industri. Meklingen pågår for fullt.

Meklingsfristen er torsdag 20. august kl. 24.00.

Varsel om streik (avtalehjemlet force majeure)

Streik vil ofte kunne anses som et force majeure tilfelle som kan påvirke forpliktelsene som bedriften har etter de kontrakter som den har inngått. Les mer om dette og se forslag til varsel til eventuelle kontraktspartnere og kunder.

> Les mer her

Spørsmål?

Alle henvendelser knyttet til oppgjøret bes sendt til tariff2020@norskindustri.no.

Presse kan kontakte kommunikasjonssjef Cathrine W. Eidal (se kontaktinfo under).