Norsk Industri

Innhold

Meklingen fortsetter

Aktuelt, Nyhet, Tariffoppgjøret

Publisert

Onsdag 4. april startet meklingen hos Riksmekleren. Under meklingen har partene taushetsplikt, og det er Riksmekleren som styrer kommunikasjonen.

En eventuell streik vil tidligst starte søndag 8. april, avhengig av om meklingen går på overtid.

Spørsmålene som omfattes av meklingen er AFP-ordningen, tjenestepensjon, lønn og krav knyttet til reise, kost og losji for arbeidere som blir sendt på oppdrag.

Les mer her:

> Hvem kan streike?

> Informasjon om dispensasjonssøknader

> Mer om tariffoppgjøret (nho.no)