Lønnsveksten ble høyere enn ventet i 2020

Aktuelt, Nyhet, Tariffoppgjøret

Publisert

Person holder presentasjon

Administrerende direktør Stein Lier-Hansen i Norsk Industri. Foto: Norsk Industri

Årslønnsveksten fra 2019 til 2020 er foreløpig beregnet til 2 prosent for industriarbeidere og til 2¼ prosent for industrifunksjonærer i NHO-bedrifter. Dette viser tall fra Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene (TBU) som ble lagt frem 15. februar.

Lønnsveksten i industrien samlet er foreløpig beregnet til 2¼ prosent. Årslønnsveksten i industrien samlet i NHO-området ble anslått til 1,7 prosent ved det utsatte hovedoppgjøret i 2020.

De store endringene i arbeidsmarkedet i 2020 har påvirket beregnet årslønn samlet og for grupper. Utvalget vil se nærmere på sammensetningseffekter i årslønnsveksten i den endelige rapporten i mars.

Relative timelønnskostnader mellom norsk industri og industrien hos handelspartnerne målt i felles valuta anslås å ha falt med 9,6 prosent i fjor. Den kostnadsmessige konkurranseevnen ble altså bedret som følge av en sterk svekkelse av kronen samt lavere timelønnskostnadsvekst i Norge enn anslått hos våre handelspartnere. Det er større usikkerhet enn vanlig om tallgrunnlaget for handelspartnerne.

– Den foreløpige TBU-rapporten etterlater mer spørsmål enn svar. Kronekursen svekket seg særlig i mars, april, mai i fjor og dette bidro til bedret konkurranseevne i fjor. Men allerede så langt i år er kronekursen nær fire prosent sterkere enn snittet for 2020, sier administrerende direktør Stein Lier-Hansen i Norsk Industri.

– Jeg stiller også spørsmål ved påstanden om at andre land hadde lavere lønnsvekst enn oss i fjor. Og sammensettingseffekten ved at lavtlønte gikk ut av arbeidsmarkedet i fjor, har nok ført til mye støy i materialet. I sum er det derfor vrient å mene så mye om foreløpig TBU-rapport. Alt dette vil den endelige TBU-rapporten i mars kunne si mer om, sier Lier-Hansen.

> Les pressemeldingen fra TBU (regjeringen.no)