Norsk Industri

Innhold

Lønnsoppgjøret: Vi må sikre og skape arbeidsplasser

Aktuelt, Nyhet, Tariffoppgjøret

Publisert

LOs leder Gerd Kristiansen og NHOs administrerende direktør Kristin Skogen Lund innledet årets lønnsforhandlinger mandag 6. mars. Foto: Norsk Industri

LOs leder Gerd Kristiansen og NHOs administrerende direktør Kristin Skogen Lund innledet årets lønnsforhandlinger mandag 6. mars. Foto: Norsk Industri

Mandag 6. mars startet årets mellomoppgjør. NHO mener årets lønnsoppgjør må gi en lavere lønnsvekst enn hos våre handelspartnere.

- Vi må ha en lønnsvekst som bedriftene kan tåle uten at det går på bekostning av de jobbene som finnes og evnen til å skape nye arbeidsplasser, sier NHO-sjef Kristin Skogen Lund.

Mellomoppgjør

I år er det et mellomoppgjør. Det betyr at forhandlingene skjer mellom NHO og LO/YS på vegne av samtlige landsforeninger og forbund. Forhandlingene starter med kravoverlevering 6. mars, med påfølgende forhandlinger 9.-14. mars. Dersom partene ikke skulle komme til enighet, vil mekling sannsynligvis skje før 1. april.

> Les mer (nho.no)

> Les også: Oppgjøret må bli "ytterst moderat"

> Les også: TBU-tallene tilsier fortsatt lav lønnsvekst

Arbeidsgiver 2017

De tunge aktørene oppsummerer lønnsoppgjøret og eventuelle endringer i industrioverenskomsten. Dette er et lukket arrangement for ledere, jurister og HR-ansvarlige hos Norsk Industris medlemmer.

Konferansen gir deg rykende fersk analyse av lønnsoppgjøret, og innblikk i arbeidsgivers utfordringer med nye produksjonsmetoder.

> Les mer og meld deg på