Norsk Industri

Innhold

Lønnsoppgjøret i 2020 må bidra til å trygge bedrifter og jobber

Aktuelt, Nyhet, Tariffoppgjøret

Publisert

26. juni avholdt NHO et ekstraordinært representantskapsmøte, hvor de vedtok ny forhandlingsposisjon foran årets lønnsoppgjør.

Norsk arbeidsliv må i år vise samfunnsansvar og bidra til å få norsk økonomi ut av krisen pandemien har skapt. Nå må vi sikre konkurranseevnen og trygge arbeidsplassene.

Ut ifra situasjonen for norsk næringsliv, og de enorme utfordringer vi står overfor, er det ikke rom for økte personalkostnader i 2020. 

– Dette er en tøff krise for bedriftene, og situasjonen er fortsatt svært alvorlig. Over halvparten av våre bedrifter har opplevd sviktende omsetning. Alt vi gjør nå må dreie seg om å bevare og skape nye private arbeidsplasser, sier NHO-sjef Ole Erik Almlid.

Norsk Industri og Fellesforbundet besluttet i mars å utsette årets lønnsoppgjør i frontfaget på grunn av koronakrisen. Oppgjøret starter opp igjen 3. august.

> Les mer her (nho.no)