Lønnsoppgjøret: Disse bedriftene blir rammet ved streik

Publisert

LO og YS har i dag varslet plassfratredelse for 27 472 arbeidstakere, som vil bli tatt ut i streik hvis partene ikke blir enige i helgens mekling. Meklingsfristen går ut ved midnatt natt til søndag 11. april.

Norsk Industri har sendt ut direkte informasjon til de bedriftene som er tatt ut i dette varslet.

Årets oppgjør er et mellomoppgjør. I mellomoppgjøret forhandles det i hovedsak kun om lønn, i motsetning til i hovedoppgjør hvor man forhandler om både lønn og om regulering av alle andre bestemmelser i tariffavtalene.

> Se hvilke bedrifter som blir rammet ved streik (nho.no)