Lønnsoppgjøret 2023: Disse kan bli tatt ut i streik

Publisert

To personer på pressekonferanse

Adm. dir. Ole Erik Almlid i NHO og LO-leder Peggy Hessen Følsvik. Foto: Ane Bjerkvik / NHO

Tirsdag 11. april varslet LO og YS plassfratredelse for 24388 arbeidstakere, som vil bli tatt ut i streik hvis partene ikke blir enige i helgens mekling. Søndag varslet LO og YS ytterligere streikeuttak.

Saken ble først publisert tirsdag 11. april, oppdatert 16. april.

Sønadag varselt LO at ytterligere 15 509 arbeidstakere og YS at 433 arbeidstakere vil bli tatt ut i streik hvis partene ikke blir enige i helgens mekling.

> Se hvilke bedrifter som blir rammet ved streik (begge uttak) (nho.no)

Meklingsfristen utløper kl. 24.00 lørdag 15. april, men meklingen kan fortsette på overtid dersom partene blir enige om dette. Blir det ikke enighet, ender oppgjøret i streik.

Årets oppgjør er et mellomoppgjør. I mellomoppgjøret forhandles det i hovedsak kun om lønn, i motsetning til i hovedoppgjør hvor man forhandler om både lønn og om regulering av alle andre bestemmelser i tariffavtalene.

> Les mer på nho.no

Varsel om streik (avtalehjemlet force majeure)

Streik vil ofte kunne anses som et force majeure tilfelle som kan påvirke forpliktelsene som bedriften har etter de kontrakter som den har inngått.  Bedrifter som er omfattet av plassfratredelsen kan vurdere å sende ut et varsel om streik til sine kunder.

> Les mer her

Kontaktinfo ved tariffoppgjør

E-post: tariff@norskindustri.no

Tlf.: 23088888