Norsk Industri

Innhold

Lønnsoppgjøret 2021 er i gang

Aktuelt, Nyhet, Tariffoppgjøret

Publisert

Peggy Hessen Følsvik og Ole Erik Almlid

Kravoverlevering mellom NHO og LO før lønnsoppgjøret 2021. Foto: Trond Gram / LO

24. mars overleverte LO sine krav til NHO. Dermed er årets lønnsforhandlinger i gang.

Årets lønnsoppgjør er et mellomoppgjør, og det er NHO og LO sentralt som forhandler. I et mellomoppgjør forhandles det kun om lønn.

– Det viktigste er at folk har en jobb å gå til. Nå må vi redde jobbene og arbeidsplassene, og sette bedriften i stand til å skape nye jobber framover.  Det største skillet i landet vårt går mellom de som har jobb og de som ikke har jobb, sier NHO-sjef Ole Erik Almlid.

> Les mer på nho.no