Norsk Industri

Innhold

Lønnsoppgjøret 2018: info om oppgjørsform

Aktuelt, Nyhet, Lønn og tariff, Tariffoppgjøret

Publisert

NHO er innstilt på å gjennomføre oppgjøret som et samordnet oppgjør, på en viktig betingelse: Forhandlinger og eventuell streik knyttet til spørsmålet om reise, kost og losji skal begrenses til Industrioverenskomsten.

LO ønsker imidlertid at alle forbundene skal ha streikerett på dette spørsmålet, og oppgjørsformen er derfor p.t. uavklart.

Hvis partene ikke blir enige om premissene for et samordnet oppgjør, vil det bli et forbundsvist oppgjør.

Vi henviser til NHOs nettsider for mer informasjon om årets oppgjør.

Arbeidsgiver 2018

De tunge aktørene oppsummerer oppgjøret, og gjør deg forberedt til lokale forhandlinger. Dette er et lukket arrangement for ledere, jurister og HR-ansvarlige hos Norsk Industris medlemmer.