Innspill til hovedoppgjøret 2022

Aktuelt, Nyhet, Tariffoppgjøret

Publisert

Norsk Industri forbereder seg til tariffrevisjonen 2022. Selv om oppgjørsformen ennå ikke er formelt vedtatt, forventer vi at kommende hovedoppgjør gjennomføres som et forbundsvist oppgjør. Dette innebærer at alle våre overenskomster som vi er part i, i sin helhet skal gjennom revisjonsforhandlinger.

Norsk Industri har behov for tilbakemeldinger fra våre tariffbundne bedrifter om erfaringer og eventuelt forslag til konkrete endringer/innspill eller kommentarer til bestemmelser i respektive overenskomster som bedriftene er bundet av.

Frist for tilbakemelding settes til 31. januar 2022.

> Last ned brev med mer informasjon

Kontaktinfo ved tariffoppgjør

E-post: tariff@norskindustri.no

Tlf.: 23088888