I Riksmeklerens hender

Publisert

Fellesforbundets Jørn Eggum, Norsk Industris Stein Lier-Hansen og riksmekler Mats Wilhelm Ruland ved meklingsstart 4. august 2020. Foto: Cathrine W. Eidal / Norsk Industri

Fellesforbundets Jørn Eggum, Norsk Industris Stein Lier-Hansen og riksmekler Mats Wilhelm Ruland ved meklingsstart 4. august 2020. Foto: Cathrine W. Eidal / Norsk Industri.

Riksmekler Mats Wilhelm Ruland startet 4. august den frivillige meklingen mellom Fellesforbundet og Norsk Industri etter at Fellesforbundet mandag 3. august begjærte brudd i forhandlingene.

– Vi vil jobbe oss systematisk gjennom hver enkelt problemstilling og lete etter handlingsrom som partene kanskje ikke ser selv. Der kan vi hjelpe partene og bidra til å finne en løsning, sier riksmekleren.

4. august kl. 10 startet Ruland den frivillige meklingen. Da møtte han partene på Riksmeklerens kontor for å danne seg et bilde av hva meklingen skal omhandle.

– Vi starter med godt mot og vi starter ikke på bar bakke. Begge parter skal selvfølgelig anstrenge seg for å unngå konflikt i den ekstraordinære situasjonen vi er i nå, sier adm. dir. Stein Lier-Hansen i Norsk Industri.

Meklingsinnspurt er torsdag 20. august kl. 24.00.

Fellesforbundet har sendt plassoppsigelse for alle sine medlemmer. Vi anbefaler våre medlemsbedrifter å sende varsel om betinget permittering snarest og senest innen utløpet av 6. august 2020.

Mer informasjon

> Mer om permitteringsvarsel / permittering grunnet streik (nho.no)

> Hvem kan streike og hva skjer når streiken inntreffer? (nho.no)

Dispensasjon fra streik

Det er svært strenge krav for å innvilge dispensasjon fra streiken. Ved fare for liv eller helse, samt fare for betydelige materielle skader, kan det unntaksvis og i særlige tilfeller være grunnlag for hel eller delvis dispensasjon.

> Les mer her

Spørsmål?

Alle henvendelser knyttet til oppgjøret bes sendt til tariff2020@norskindustri.no.

Presse kan kontakte kommunikasjonssjef Cathrine W. Eidal (se kontaktinfo under).