Norsk Industri

Innhold

Her er Industrioverenskomsten 2016-2018

Lønn og tariff, Tariffoppgjøret

Publisert

Industrioverenskomsten 2016-2018 er overenskomsten mellom NHO og Norsk Industri på den ene siden, og LO og Fellesforbundet på den andre.

Overenskomsten er, som kjent, frontfaget ved tariffrevisjoner i Norge.

Hovedavtalen er første del. Forøvrig består overenskomsten av en fellesdel med bilag, og følgende fire spesielle deler med bilag:

  • VO-delen - fra tidligere Verkstedsoverenskomsten
  • TD-delen - fra tidligere Teknologi- og dataoverenskomsten
  • Nexansdelen - fra tidligere Nexansoverenskomsten
  • Tekodelen - fra tidligere Tekooverenskomsten