Norsk Industri

Innhold

Grafisk: Enighet om tariffavtale

Partene kom fram til en forhandlingsløsning i tarifforhandlingene om trykkeri-,bokbinder-, kartonasje og serigrafioverenskomstene mellom Grafisk bransjeforening/Norsk Industri og Fellesforbundet.

Partene innledet forhandlingene i årets tariffoppgjør i går, tirsdag. I kveld kom partene til enighet om en avtale som er innenfor rammen for frontfaget med en årslønnsvekst på 2,4 prosent. For Serigrafi- og Bokbinderoverenskomsten gis det et lavlønnstillegg på 2 kroner. Kartonasje- og trykkerioverenskomsten får et kompetansetillegg på 0,75 kr.  For alle overenskomstene er det innrømmet en økning i minstelønnssatsene på 4 prosent i forhold til minstelønnssatsene 2014.

I forhandlingsutvalget på arbeidsgiversiden sitter Ketil H.O. Sivertsen, 07 Media, Tom B. Norland, Ålgård Offset, Sissel Sjølie Nielsen, Oslo Silketrykk, Bjarte Hordnes, Bodoni, Knut Helge Lundeby, Lundeby & Co Bokbinderi, advokat Bernt Jørgen Stray, Norsk Industri og bransjesjef Magnus Thorkildsen, Grafisk bransjeforening.

Fellesforbundet sender den framforhandlede løsning ut til uravstemning. Svarfristen til Norsk Industri er den 26. august 2016.

> Se protokoller (overenskomstnummer 55, 56, 57 og 441)