Norsk Industri

Innhold

God reallønnsvekst i 2017

Aktuelt, Nyhet, Tariffoppgjøret

Publisert

1. februar publiserte SSB sin lønnsstatistikk, basert på a-ordningen. Denne viser at veksten i månedslønn for alle ansatte ble 2,3 prosent i 2017. Dette er innenfor rammen på 2,4 prosent som ble satt i tariffoppgjøret i fjor. Hør hva adm. dir. Stein Lier-Hansen sier.

Industrien samlet endte på rammen og en lønnsvekst på 2,4 prosent. Operatørene fikk imidlertid en vekst i månedslønn på 2,7 prosent. Dette impliserer at andre industriansatte, inkl. funksjonærer, økte månedslønnen med 2,1 prosent.

Med en inflasjon pt. på 1,6 prosent tyder dette på god reallønnsvekst for alle ansatte generelt og industrien samlet spesielt.

> Les også: Fellesforbundet anbefaler forbundsvist oppgjør