Norsk Industri

Innhold

Garantert fortjeneste – reguleringsbrev per 1. april 2021

Aktuelt, Tariffoppgjøret

Publisert

Industrioverenskomsten VO-delen § 3.2 regulerer garantert fortjeneste. Bestemmelsen innebærer at arbeidstakerens lønnsforhold skal kontrolleres to ganger årlig på grunnlag av henholdsvis NHOs beregnede årsgjennomsnitt og utviklingen i SSBs lønnsinntekts for industrien føreste og andre kvartal.

Norsk Industri sender derfor ut informasjon om garantisatsene to ganger i året, i april og oktober.

Dette er kun aktuelt for bedrifter bundet av Industrioverenskomsten VO-delen. Informasjonen er også sendt ut til disse. 

> Last ned reguleringsbrevet per 1. april 2021