Frontfagsoppgjøret vedtatt

Publisert

Stein Lier-Hansen i Norsk Industri og Jørn Eggum i Fellesforbundet under meklingen i frontfagsoppgjøret 2022. Foto: Norsk Industri

Stein Lier-Hansen i Norsk Industri og Jørn Eggum i Fellesforbundet under meklingen i frontfagsoppgjøret 2022. Foto: Norsk Industri.

5. mai avholdt Fellesforbundet uravstemning i årets frontfagsoppgjør. Oppgjøret er nå vedtatt.

Ettersom oppgjøret er vedtatt kan bedrifter bundet av Industrioverenskomsten gjennomføre lønnsoppgjøret i tråd med protokollen og starte lokale lønnsforhandlinger.

Virkningstidspunkt:

Det generelle tillegget på 4 kroner samt Teko-tillegget på ytterligere 2 kroner, gis med virkning fra og med 01.04.2022.

Øvrige endringer i satser og overenskomstbestemmelser gjøres gjeldende med virking fra tidspunktet for vedtagelse, 06.05.2022.

> Last ned riksmeklers møtebok og forslag

Kontaktinfo ved tariffoppgjør

Medlemmer

E-post: tariff@norskindustri.no eller tlf. 23088888

Presse

Kommunikasjonssjef Cathrine W. Eidal. E-post cwe@norskindustri.no eller tlf. 47637797