Frontfagsoppgjøret utsettes

Aktuelt, Nyhet, Tariffoppgjøret

Publisert

Pressekonferanse lønnsoppgjør frontfag 2020

Pressekonferanse lønnsoppgjør frontfag 2020

Fellesforbundet og Norsk Industri kom 13. mars i fellesskap frem til at frontfagsoppgjøret utsettes. Dette gjøres med tanke på den pågående koronasituasjonen.

Frontfagsoppgjøret mellom Norsk Industri og Fellesforbundet startet opp 10. mars 2020. Under forhandlingene er det oppstått en akutt forverring av samfunnssituasjonen knyttet til utbruddet av koronaviruset i Norge. Dette har også medført innføring av vidtrekkende tiltak fra regjeringen i samarbeid med helsemyndighetene.

Partene ser det derfor som uforsvarlig å gjennomføre forhandlingene per i dag, og har blitt enige om å utsette forhandlingene.

Forhandlingene vil bli gjenopptatt så snart samfunnssituasjonen har normalisert seg, og det er mulig å gjennomføre forhandlingene på en forsvarlig måte. Imidlertid er partene enige om at forhandlingene gjenopptas mandag 3. august.

Etterfølgende oppgjør

I forbindelse med at frontfagsforhandlingene er utsatt, så vil alle etterfølgende tariffoppgjør også utsettes til etter at frontfaget er gjennomført.

> Last ned protokoll

> Les Riksmeklerens pressemelding

Har du spørsmål?

Spørsmål rettes til vår advokatvakt på advokat@norskindustri.no eller tlf. 23088888.

Du kan også kontakte advokat Hans Martin Møllhausen, Hans-Martin.Mollhausen@norskindustri.no eller tlf. 91888207.

Vi ber om forståelse for at det er stor pågang for tiden, og vil svare så snart vi kan.