Fellesforbundet ønsker forbundsvist oppgjør

Publisert

Møte mellom riksmekler Mats Ruland, leder Jørn Eggum i Fellesforbundet og adm. dir. Stein Lier-Hansen i Norsk Industri på Norsk Industris representantskapsmøte 5. mars 2020. Foto: Norsk Industri

Adm. dir. Stein Lier-Hansen i Norsk Industri og Jørn Eggum, leder i Fellesforbundet. Foto: Norsk Industri.

Fellesforbundet vil ha et forbundsvist oppgjør, som er den vanlige oppgjørsformen i hovedoppgjør.

Oppgjørsform og endelige krav til tariffoppgjøret vedtas på LOs representantskap 22. februar.

– Vi skal forhandle fram et oppgjør som konkurranseutsatt sektor har rygg til å bære, og det skal vi gjøre samtidig som kjøpekraften skal øke. Folk skal få mer igjen i lommeboka, sier Fellesforbundets leder Jørn Eggum.

> Les mer her (fellesforbundet.no)