Norsk Industri

Innhold

Enighet mellom NHO og NITO

Aktuelt, Nyhet, Tariffoppgjøret

Publisert

Mekling mellom NHO og NITO. Foto: Bjarne Krogstad / NITO

Mekler Carl Petter Martinsen. Foto: Bjarne Krogstad / NITO

På kvelden 17. november kom NHO og NITO til enighet i meklingen på NITO-overenskomsten.

NHO og NITO har blitt enige om en presisering av dagens virkeområde og at man i tariffperioden skal se på virkeområdet til tariffavtalen. Det skal også nedsettes et utvalg som skal se på muligheten for å forenkle tariffavtalen slik at den blir letter å bruke for både bedrift og tillitsvalgte.

> Last ned møtebok og protokoll