Norsk Industri

Innhold

Enighet i meklingen på Oljeoverenskomsten

Aktuelt, Nyhet, Tariffoppgjøret

Publisert

Med god hjelp fra mekleren lyktes det på morgenen 16. februar SAFE og Norsk olje og gass / Norsk Industri å komme til enighet i meklingen på Miljøoverenskomsten.

Oljeoverenskomsten er primært en rammeavtale, noe som blant annet innebærer at lønnen forhandles og fastsettes lokalt. Det var ingen uenighet mellom partene om forhold knyttet til den sentrale overenskomsten. Avtalen forlenges derfor for en ny toårsperiode.

I forbindelse med meklingen tok SAFE opp lokale problemstillinger. Dette er temaer som Norsk olje og gass og Norsk Industri mener ikke skulle vært løftet opp i disse sentrale forhandlingene. Det gjorde meklingen unødvendig komplisert.

– Norsk Industri er tilfredse med at vi unngikk streik for landansatte på bl.a. Mongstad, noe som er svært viktig for både Equinor og leverandørbransjen, sier administrerende direktør Stein Lier-Hansen i Norsk Industri.

> Last ned møtebok og protokoll