Norsk Industri

Innhold

Enighet i meklingen på Miljøoverenskomstene

Aktuelt, Nyhet, Tariffoppgjøret

Publisert

Forhandling på Miljøoverenskomstene 2020. Foto: Norsk Industri

Ved oppstarten av forhandlingene på Miljøoverenskomstene 2020. Foto: Norsk Industri

Med god hjelp fra mekleren lyktes det natt til 28. november Norsk Industri og Fellesforbundet / Yrkestrafikkforbundet (YTF) å komme til enighet i meklingen på Miljøoverenskomstene.

27. november ble det gjennomført mekling etter at forhandlingene ble brutt 15. oktober. Forhandlingene gikk påvovertid, men til slutt lyktes det partene å komme til enighet.

– Det er positivt at partene kom til enighet med meklerens hjelp, og at vi unngikk en streik i disse krevende tider for våre medlemsbedrifter, sier administrerende direktør Stein Lier-Hansen i Norsk Industri.

Forhandlingsdelegasjonen bestod av:

  • Sunniva Berntsen, Norsk Industri
  • Ingrid Bjørdal, Norsk Gjenvinning
  • Susanne Schumann, Ragn-Sells
  • Jone Nevøy, Sar
  • Stig Kristensen, Østbø
  • Terje Hovet, Norsk Industri

Fellesforbundet sender ut enighetsprotokoll til uravstemning til sine medlemmer med svarfrist 18. desember.

YTF sender ut enighetsprotokoll til uravstemning til sine medlemmer med svarfrist 18. desember. 

> Last ned møtebok og enighetsprotokoll (Fellesforbundet) 

> Last ned møtebok og enighetsprotokoll (YTF)

  • Kontaktinfo ved tariffoppgjør