Enighet i meklingen på Miljøoverenskomsten

Publisert

2.-3. juni ble det gjennomført mekling på Miljøoverenskomsten, avtale nr. 477, mellom Norsk Industri og Fellesforbundet.

Resultatet skal på uravstemning med svarfrist 23. juni.

Bedrifter bundet av overenskomsten bes avvente oppstart av de lokale forhandlingene til meklingsresultatet er vedtatt.

> Last ned møtebok og forslag

Kontaktinfo ved tariffoppgjør

E-post: tariff@norskindustri.no

Tlf.: 23088888