Norsk Industri

Innhold

Enighet i meklingen på Funksjonæravtalen

Aktuelt, Nyhet, Tariffoppgjøret

Publisert

Etter mekling på overtid ble det på morgenen 16. februar enighet mellom NHO og YS-forbundene Negotia, Parat og YTF om noen mindre endringer i Funksjonæravtalen.

I tråd med frontfagsforhandlingene høsten 2020 har vi også i denne avtalen økt matpengene til kr. 90,-. Tilsvarende har vi i tråd med resultatet i frontfaget inntatt følgende bestemmelse om ytelser under sykdom og omsorgspermisjon: De lokale parter anbefales å gjennomgå grunnlaget for forskuttering av sykepenger der dette ikke gjøres. Bedriftene har ikke adgang til å forskjellsbehandle arbeidstakere i bedriften hva gjelder forskuttering av sykepenger.

Partene er videre enige om å gjennomføre et utvalgsarbeid, der blant annet enkelte detaljer i lønnsbestemmelsen samt endringer i overenskomstens bilag 14 skal diskuteres.

Lokale lønnsforhandlinger

NHO har tidligere gitt en anbefaling om å utsette de lokale lønnsforhandlingene på grunn av usikkerheten knyttet til meklingen. I og med at partene nå er enige, kan de lokale lønnsforhandlingene gjennomføres.

> Last ned protokoller (riksmekleren.no)