Norsk Industri

Innhold

Enighet i meklingen med Safe

Aktuelt, Tariffoppgjøret

Publisert

Det er oppnådd enighet med Safe i meklingen på Oljeoverenskomsten som blant annet gjelder for landanlegg. Dermed unngås streik.

Tre timer på overtid la mekler Anne Cathrine Frøstrup frem et forslag som partene aksepterte.

Norsk Industri er fornøyd med at partene er kommet til enighet i meklingen om ny tariffavtale for den neste toårsperioden.

Overenskomsten er primært en rammeavtale, noe som blant annet innebærer at lønnen fastsettes/forhandles lokalt. Utenom meklingen var det kontakt mellom de lokale partene for å avklare faktiske forhold knyttet til årets bedriftsvise oppgjør.

Meklingsresultatet er i samsvar med enigheten i mai.