Norsk Industri

Innhold

Enighet i gjenvinning

Aktuelt, Gjenvinning, Tariffoppgjøret

Publisert

Etter konstruktive forhandlinger, lyktes det å oppnå enighet i meklingen om Miljøoverenskomstene med hhv Norsk Transportarbeiderforbund (NTF) og Yrkestrafikkforbundet (YTF).

Organisasjonsdirektør og forhandlingsansvarlig Carla Botten-Verboven i Norsk Industri er glad for at det lyktes å finne frem til en avtale som alle kunne godta.

– Jeg vil takke mekler Carl Petter Martinsen for god assistanse underveis. Det var et krevende oppgjør å lande, og jeg er tilfreds med at vi unngikk streik.

Våre medlemsbedrifter og de ansatte i Norsk Gjenvinning, Ragn-Sells og SAR, bidrar hver eneste dag med effektiv innhenting, gjenvinning og bearbeiding av avfall i Norge.

- Nå kan dette viktige arbeidet fortsette uten noe streikeavbrudd. Det er bra, sier Botten-Verboven.