Enighet i frontfagsoppgjøret etter svært krevende forhandlinger

Publisert

Fv.: Rriksmekler Mats Ruland, Jørn Eggum i Fellesforbundet og Stein Lier-Hansen i Norsk Industri.

Fv.: Rriksmekler Mats Ruland, Jørn Eggum i Fellesforbundet og Stein Lier-Hansen i Norsk Industri. Foto: Cathrine Westile Eidal / Norsk Industri.

På overtid 1. april kom Norsk Industri og Fellesforbundet til enighet i årets frontfagsoppgjør.

Med god hjelp fra riksmekler Mats W. Ruland og assisterende mekler Hilde Lund lyktes det Norsk Industri og Fellesforbundet å oppnå enighet i frontfagsoppgjøret.

> Riksmeklerens møtebok og forslag

Enigheten satt langt inne, og partene meklet mer enn 23 timer på overtid i forhold til den opprinnelige meklingsfristen som gikk ut ved midnatt 31. mars.  

Årets frontfagsoppgjør har i år, som for to år siden, hatt et krevende bakteppe. Både pandemien, selv om vi er på vei ut av den, strømpriser og situasjonen i Ukraina har gitt industrien betydelige merkostnader, og har satt sitt preg på forhandlingene.

Et krevende oppgjør

– Dette har vært et vanskelig oppgjør. Oppgjøret ble dyrt, men det avspeiler også en høyere inflasjon enn vanlig. Vi brukte lang tid på å komme fram til en enighet, men sammen med Fellesforbundet og med hjelp av Riksmekleren kom vi til slutt frem til en løsning vi kan stå inne for, sier Stein Lier-Hansen, administrerende direktør i Norsk Industri.

Oppgjøret ble også komplisert av at forventet inflasjon i år ble oppjustert fra 2,6 til 3,3 prosent under forhandlingene.

Partene ble til slutt enige om en økonomisk ramme på 3,7 prosent. Rammen består av fjorårets lønnsoverheng, effekter av sentralt oppgjør, samt beregninger for antatt lønnsglidning, det vil si sannsynlig resultat fra lokale lønnsforhandlinger. Denne rammen fra frontfaget skal nå etterfølgende oppgjør forholde seg til.

> Slik er rammen beregnet

Krevende konkurransesituasjon

Konkurransesituasjonen for mange norske eksportbedrifter er krevende. Krigen i Ukraina skaper stor usikkerhet, og de høye strømutgiftene bidrar til å utfordre bedriftenes konkurranseevne. Det blir nå opp til bedriftene å tilpasse sine lokale forhandlinger til egen situasjon.

Uravstemning

Begge delegasjonene anbefaler det resultatet som nå er fremforhandlet. Oppgjøret går nå til uravstemning blant Fellesforbundets medlemmer. Fristen for denne er 6. mai 2022. Styret i Norsk Industri skal for sin del behandle resultatet.

Meninger om meklingsforslaget

Medlemsbedrifter i Norsk Industri som ønsker å forkaste meklingsforslaget må gi skriftlig melding på e-post til tariff@norskindustri.no innen 29. april 2022 om at forslaget ikke godtas (jf. Hovedavtalen § 3-5).

Kontaktinfo ved tariffoppgjør

Medlemmer

E-post: henvendelsesskjema eller 23088888

Presse

Kommunikasjonssjef Cathrine W. Eidal. E-post cwe@norskindustri.no eller tlf. 47637797