Norsk Industri

Innhold

Enighet i forhandlingene på Steinindustrioverenskomsten

Aktuelt, Tariffoppgjøret

Publisert

23. oktober kom Norsk Industri og Fellesforbundet til enighet i forhandlingene på Steinindustrioverenskomsten.

Fellesforbundet gjennomfører uravstemning for overenskomsten 12. november, med svarfrist til Norsk Industri 13. november.

> Last ned enighetsprotokoll