Norsk Industri

Innhold

Enighet i forhandlingene på overenskomstene for trykkerier og grafiske bedrifter, bokbinderier og serigrafiske bedrifter

Aktuelt, Tariffoppgjøret

Publisert

Norsk Industri og fellesforbundet har kommet til enighet i forhandlingene på Overenskomst for trykkerier og grafiske bedrifter, Overenskomst for bokbinderier og Overenskomst for serigrafiske bedrifter.

Forhandlingene ble gjennomført 14.-15. oktober.

Fellesforbundet gjennomfører uravstemning for overenskomsten 12. november, med svarfrist til Norsk Industri 13. november.

> Last ned enighetsprotokoll