Norsk Industri

Innhold

Enighet i forhandlingene på overenskomsten for vaskerier og renserier

Kravoverrekkelse

Forhandlingsleder Ommund Stokka i Industri Energi og Norsk Industris forhandlingsleder Vibeke Lærum ved starten av forhandlingene på overenskomsten for vaskeri og renseri. Foto: Johnny Håvik./ Industri Energi

Det har blitt gjennomført tarifforhandlinger 17. september på overenskomsten for vaskerier og renserier mellom Norsk Industri og Industri Energi. Etter en lang forhandlingsdag kom partene til enighet. Partene har vedtatt oppgjøret 17. september 2020.

Oppgjøret er vedtatt og bedrifter bundet av overenskomsten kan gjennomføre lønnsoppgjøret i tråd med protokollen. Da overenskomsten er en normallønnsavtale skal det ikke gjennomføres lokale forhandlinger mellom lokale parter, men det forventes likevel en viss glidning via overenskomstens lønnsbestemmelser med ansiennitetsopprykk.

Se den fullstendige forhandlingsprotokollen på linken nedenfor for detaljer.

> Last ned forhandlingsprotokoll