Norsk Industri

Innhold

Enighet i forhandlingene på overenskomsten for kjemisk-teknisk industri

Aktuelt

Publisert

Kravoverlevering ved starten av forhandlingene på kjemisk-teknisk overenskomst. Foto: Gry Haugsbakken / Industri Energi

Kravoverlevering ved starten av forhandlingene på kjemisk-teknisk overenskomst. Foto: Gry Haugsbakken / Industri Energi

Det har blitt gjennomført tarifforhandlinger på kjemisk-teknisk overenskomst (nr. 106) den 22. september mellom Norsk Industri og Industri Energi. Partene har kommet til enighet og oppgjøret ble vedtatt samme dag.

Ettersom oppgjøret er vedtatt kan bedrifter bundet av overenskomsten gjennomføre lønnsoppgjøret i tråd med protokollen og starte de lokale lønnsforhandlinger.

> Last ned protokoll