Norsk Industri

Innhold

Enighet i forhandlingene på overenskomsten for bergindustrien

Aktuelt, Tariffoppgjøret

Publisert

tarifforhandlinger på overenskomsten for bergindustrien 2020.

Det har blitt gjennomført tarifforhandlinger på overenskomsten for bergindustrien mellom Norsk Industri og Norsk Arbeidsmandsforbund 30. september og 1. oktober. Etter to spennende forhandlingsdager kom partene til enighet.

Oppgjøret sendes til uravstemning hos Norsk Arbeidsmandsforbund, med frist for vedtakelse 15. oktober 2020.  Se den fullstendige forhandlingsprotokollen på linken nedenfor for detaljer.

> Last ned enighetsprotokoll