Norsk Industri

Innhold

Enighet i forhandlingene på Møbeloverenskomsten

Aktuelt, Tariffoppgjøret

Publisert

Enighet i forhandlingene på møbeloverenskomsten. Foto: Norsk Industri

Enighet i forhandlingene på møbeloverenskomsten. Foto: Norsk Industri

6. oktober kom Norsk Industri og Industri Energi til enighet om tariffrevisjon for 2020 på Møbeloverenskomsten.

Det generelle tillegget er på kr. 0,50 og satsene i overenskomsten er bl.a. økt noe. Det vises til enighetsprotokollen for nærmere detaljer.

Oppgjøret ble akseptert "over bordet" slik at bedriftene som er bundet av overenskomsten kan nå starte de lokale lønnsforhandlingene.

> Last ned protokoll