Norsk Industri

Innhold

Enighet i forhandlingene på kartonasjeoverenskomsten

Aktuelt, Tariffoppgjøret

Publisert

Norsk Industri og Fellesforbundet har kommet til enighet i forhandlingene på Overenskomst for bølgepappfabrikker, kartonasjefabrikker, konvolutt-, pose-, papp- og papirvarefabrikker og plast- og foliefabrikker ("kartonasjeoverenskomsten").

Forhandlingene ble gjennomført 14.-15. oktober.

Fellesforbundet gjennomfører uravstemning for overenskomsten 12. november, med svarfrist til Norsk Industri 13. november.

> Last ned enighetsprotokoll