Norsk Industri

Innhold

Enighet i forhandlingene på Fellesoverenskomsten for treforedlingsindustrien

Aktuelt, Tariffoppgjøret

Publisert

Det har blitt gjennomført tarifforhandlinger på Fellesoverenskomsten for treforedlingsindustrien 2. og 3. september mellom Norsk Industri og Fellesforbundet. Partene er blitt enige om et resultat som er i overenstemmelse med frontfagets ramme.

Oppgjøret sendes ut til avstemning til Fellesforbundets medlemmer med svarfrist den 25.9. kl. 12.00. Se den fullstendige forhandlingsprotokollen på linken nedenfor for detaljer.

> Last ned forhandlingsprotokoll