Enighet i forhandlingene på Fellesoverenskomsten for treforedling

Aktuelt, Tariffoppgjøret

Publisert

Det ble gjennomført tarifforhandlinger på Fellesoverenskomsten for treforedling den 20. og 21. april mellom Norsk Industri og Fellesforbundet.

Fellesforbundet sender oppgjøret til uravstemning med frist 20. mai kl 12.00.

Bedrifter bundet av overenskomsten bes avvente oppstart av de lokale forhandlingene til oppgjøret er vedtatt.

Se den fullstendige forhandlingsprotokollen for detaljer.

> Last ned forhandlingsprotokoll