Norsk Industri

Innhold

Enighet for vaskerier og renserier

Til informasjon har Norsk Industri og Industri Energi kommet til enighet i mellomoppgjøret 2017 for vaskerier og renserier.

I det sentrale oppgjøret mellom NHO og LO ble det bestemt at det skal gis et generelt tillegg til alle på kr 2,0 fra 1.4.2017. Norsk Industri og Industri Energi er i tillegg enige om at skiftsatsene skal oppreguleres med 2 % fra 1.4.2017, samt at det gis et tillegg på kr 0,60 fra 1.5.2017.

"Vi er veldig fornøyd med at det ble en enighetsprotokoll mellom Norsk Industri og Industri Energi i mellomoppgjøret. Det var en god tone i forhandlingene, og det ble en løsning som er til å leve med for bransjen", sier forhandlingsleder Vibeke Lærum.

> Last ned protokoll