Norsk Industri

Innhold

De viktigste endringene i Industrioverenskomsten

Aktuelt, Nyhet, Lønn og tariff, Tariffoppgjøret

Publisert

Her kan du lese om de viktigste endringene i Industrioverenskomsten for tariffperioden 2018-2020.

Følgende endringer nevnes:

 • I VO-delens kapittel 8 er det tatt inn nye regler som presiserer når arbeidstakeren har rett til reise- kost og losji (RKL).
 • Ny § 8.2 om "Ansettelsesforhold" har regler om krav til arbeidsavtalen. Dette for å avklare hvem som omfattes av reglene om RKL, og hva som skal være utgangspunktet for beregning av reisekostnader når dette skal dekkes av arbeidsgiver. De nye reglene sondrer mellom arbeidstakere som er ansatt på:
  • Bedrift
  • Fast arbeidssted
  • Reisebetingelser
 • Det er etablert et nytt bilag 4 til VO-delen for å avklare; "Kriterier for forståelsen av "bedrift" etter VO-delens kap. VIII.".
 • I § 8.7 er det endringer ang. "Reiser og oppdrag i utlandet".
 • I bilag 8 til Fellesdelen er det tatt inn et nytt andre avsnitt under nr. 2, med plikter for den tariffbundne bedriften vedrørende minstelønn mv. hos underleverandører som bedriften inngår avtale med.
 • Minstelønnssatser og ulike tillegg er regulert.
 • OBS: Endringene i VO-delen kap. 8 og fellesbilag 8, trer i kraft fra 1. november 2018.
Bestill / last ned

Den trykte versjonen av Industrioverenskomsten sendes ut i to eksemplarer til alle våre medlemsbedrifter. Ønsker du flere kan du bestille dette på e-post advokat@norskindustri.no. Du kan også laste ned elektronisk versjon.

> Last ned Industrioverenskomsten her

Protokollen fra tilpasningsforhandlingene 2018 for Industrioverenskomsten finner du her.