Norsk Industri

Innhold

Brudd i tariffoppgjøret

Aktuelt, Nyhet, Tariffoppgjøret

Publisert

LO og YS har brudt forhandlingene i årets samordnede tariffoppgjør.

Vi anbefaler våre medlemsbedrifter å sende varsel om betinget permittering snarest og senest innen utløpet av 23.03.2018. 
> Brudd i tariffoppgjøret - dette må du gjøre
> Mer om permitteringsvarsel

Hvem som kan streike, hva skjer når streiken inntreffer, hvordan søker man dispensasjon og andre vanskelige spørsmål ved konflikt.
> Mer om streik og konflikt

___________________________________

LO og YS har brutt forhandlingene i årets samordnede tariffoppgjør. Dermed blir det opp til Riksmeklingsmannen å hjelpe partene med å finne de beste løsningene. Meklingen starter rett etter påske og det er i hovedsak fire spørsmål partene er uenige om:

  • Økonomi
  • AFP
  • Tjenestepensjon
  • Reise, kost og losji

– Vi har hatt et godt forhandlingsklima, men ser at vi trenger riksmeklers hjelp for å finne løsninger, sier NHO-sjef Kristin Skogen Lund.

Fellesforbundet og Norsk Industri har siden årets samordnede lønnsoppgjør startet, forhandlet i en egen sløyfe om Reise, Kost og Losji, RKL. Det har ikke lykkes partene å oppnå enighet om RKL, som følgelig nå blir en del av den samordnede meklingen som starter over påske mellom NHO og LO. 

> Les mer her (nho.no)

Kontaktinfo

Vi ber om at alle spørsmål sendes til advokat@norskindustri.no.

Pressehenvendelser rettes til NHOs pressetelefon 480 22 800.

Våre advokater:

Carla Botten-Verboven 91358498
Sunniva Berntsen 91679525
Preben Westh Christensen 95757686
Terje Hovet 95140860
Birgitte Stenberg Kravik 91560964
Vibeke Lærum 93003884
Hans-Martin Møllhausen 91888207
Tore M. Sellæg 91161644