Brudd i meklingen - disse bedriftene kan bli tatt ut i streik

Publisert

Riksmekleren, Grensen 3 i Oslo.

Foto: Norsk Industri.

Fellesforbundet har brutt meklingen i årets lønnsoppgjør. Frontfaget går nå til tvungen mekling. I varsel om plassfratredelse fremgår det hvilke bedrifter som vil bli tatt ut i streik dersom meklingen ikke fører frem.

Meklingsfristen utløper kl. 24.00 torsdag 31. mars, men meklingen kan fortsette på overtid dersom partene blir enige om dette. Blir det ikke enighet, ender oppgjøret i streik.

Plassfratredelsen omfatter 764 bedrifter som er bundet av Industrioverenskomsten. Hver bedrift må sjekke listen under for å se på antall som er tatt ut og på hvilke lokasjoner.

Dersom bedrift/avdeling ikke er nevnt i plassfratredelsen er bedriften ikke omfattet.

> Last ned oversikt over bedrifter som er omfattet

Plassfratredelsen kan bli utvidet på et senere tidspunkt.

Plassfratredelsen gjelder for medarbeidere som er organisert i Fellesforbundet og omfattet av Industrioverenskomsten. Andre arbeidstakere skal fortsette sitt arbeid som vanlig, forutsatt at de kan sysselsettes på en rasjonell måte. Lærlinger er ikke omfattet.

Permitteringsvarsel

Bedrifter som ikke har varslet om mulig permittering grunnet streik, bør vurdere dette nå. Husk saksbehandlingsreglene ved permittering.

> Mer om permitteringsvarsel / permittering grunnet streik (arbinn.no)

Dispensasjon fra streik

> Hvem kan streike og hva skjer når streiken inntreffer? (arbinn.no)

Det er svært strenge krav for å innvilge dispensasjon fra streiken. Ved fare for liv eller helse, samt fare for betydelige materielle skader, kan det unntaksvis og i særlige tilfeller være grunnlag for hel eller delvis dispensasjon.

> Les mer her

Varsel om streik (avtalehjemlet force majeure)

Streik vil ofte kunne anses som et force majeure tilfelle som kan påvirke forpliktelsene som bedriften har etter de kontrakter som den har inngått. Les mer om dette og se forslag til varsel til eventuelle kontraktspartnere og kunder.

> Les mer her

Har du spørsmål?

> Gå til vår spørsmål- og svar-side

Kontaktinfo ved tariffoppgjør

Medlemmer

E-post: henvendelsesskjema eller 23088888

Presse

Kommunikasjonssjef Cathrine W. Eidal. E-post cwe@norskindustri.no eller tlf. 47637797