Norsk Industri

Innhold

Brudd i meklingen - disse kan bli tatt ut i streik

Aktuelt, Nyhet, Tariffoppgjøret

Publisert

Fellesforbundet og Parat har brutt meklingen i årets lønnsoppgjør. Frontfaget går nå til tvungen mekling. I varsel om plassfratredelse fremgår det hvilke bedrifter som vil bli tatt ut i streik dersom meklingen ikke fører frem.

Plassfratredelsen omfatter i overkant av 700 bedrifter i Norsk Industri.

Oversikt over bedrifter som er omfattet

> Fellesforbundet

> Parat

Plassfratredelsen kan bli utvidet på et senere tidspunkt. 
 
Plassfratredelsen gjelder for medarbeidere som er organisert og omfattet av Industrioverenskomsten. Andre arbeidstakere skal fortsette sitt arbeid som vanlig, forutsatt at de kan sysselsettes på en rasjonell måte. Lærlinger er ikke omfattet. 
 
Bedrifter som ikke har varslet om mulig permittering grunnet streik, bør vurdere dette nå.

> Mer informasjon om permittering grunnet streik (arbinn.no)

Om det skulle oppstå behov for dispensasjon fra streiken, er det egne regler for hvorledes dette skal gjøres.

> Les mer om dispensasjon fra streik

> Les mer om streik og konflikt (arbinn.no)
 
Meklingsfristen utløper kl. 24.00 torsdag 20. august, men meklingen kan fortsette på overtid dersom partene blir enige om dette. Blir det ikke enighet, ender oppgjøret i streik. 

Har du praktiske spørsmål?

Spørsmål sendes til tariff2020@norskindustri.no.