Brudd i frontfagsforhandlingene

Publisert

Jørn Eggum i Fellesforbundet og Stein Lier-Hansen i Norsk Industri. Foto: Norsk Industri

Jørn Eggum i Fellesforbundet og Stein Lier-Hansen i Norsk Industri. Foto: Cathrine W. Eidal / Norsk Industri.

Det er brudd i forhandlingene for frontfagsoppgjøret. Det var Fellesforbundet som begjærte forhandlingene mellom partene for avsluttet tirsdag 15. mars. Dermed er det klart at Fellesforbundet og Norsk Industri må ha hjelp fra Riksmekleren for å komme videre.

Fellesforbundets leder Jørn Eggum og adm. dir. Stein Lier-Hansen i Norsk Industri møtte Riksmekleren 15. mars kl. 15.00.

– Vi skal nå sette oss ned og jobbe oss systematisk gjennom de ulike problemstillingene, og lete etter handlingsrom som partene kanskje ikke ser selv. Der kan vi hjelpe partene og bidra til å finne en løsning, sier riksmekleren.

– Vi går inn i meklingen med godt mot og vi starter ikke på bar bakke. Begge parter skal selvfølgelig anstrenge seg for å unngå konflikt i den ekstraordinære situasjonen vi er i nå, sier Stein Lier-Hansen, administrerende direktør i Norsk Industri.

Permitteringsvarsel

Fellesforbundet har sendt plassoppsigelse for alle sine medlemmer som er omfattet av Industrioverenskomsten (VO, TD og Teko). Vi anbefaler våre medlemsbedrifter som er bundet av Industrioverenskomsten å sende varsel om betinget permittering snarest og senest innen utløpet av 17. mars 2022. Husk saksbehandlingsreglene.

Mer om permitteringsvarsel / permittering grunnet streik (arbinn.no)

Dispensasjon fra streik

> Hvem kan streike og hva skjer når streiken inntreffer? (arbinn.no)

Det er svært strenge krav for å innvilge dispensasjon fra streiken. Ved fare for liv eller helse, samt fare for betydelige materielle skader, kan det unntaksvis og i særlige tilfeller være grunnlag for hel eller delvis dispensasjon.

> Les mer her

Kontaktinfo ved tariffoppgjør

Medlemmer

E-post: henvendelsesskjema eller 23088888

Presse

Kommunikasjonssjef Cathrine W. Eidal. E-post cwe@norskindustri.no eller tlf. 47637797